Fritidsaktiviteter

March 20, 2014

I studietiden er det som ofte former livene våre like mye som selve fagene, den sosiale delen av studentlivet. Det er viktig å være med på, både for å knytte kontakter innen ditt eget fagmiljø for fremtiden, og for å gjøre studentlivet variert og interessant – og morsomt!

For noen virker det som om de eneste fritidsaktivitetene som er interessante foregår på en pub eller i en bar, men en fin måte å unngå for mye festing på er å engasjere seg i hobbyer eller interesser man deler med andre, i en klubb eller forening.

På de fleste studiesteder finnes det flust med fritidsaktiviteter i ulike foreninger, og det kan i tillegg til de vanlige studentforeningene som finnes over alt, dreie seg om spesialklubber eller foreninger innen for eksempel idrett, livssyn, kunst eller andre felt. For de som liker musikk er det for eksempel ofte populært å bli med i studentkor, band, korps eller orkester. Eller kanskje man har en «smal» interesse for gamle filmer og kan finne andre ildsjeler som allerede møtes og viser gamle 8mm eller 16mm filmer, for eksempel?

Mer og mer populært de senere årene er det også blitt å delta i frivillighetsarbeid for ulike organisasjoner. Dette kan dreie seg om å komme sammen med andre og gjøre ting som er bra for naturen eller miljøet, ting som kan hjelpe dyrelivet, eller bidra til å gjøre frilufts-terrenget mer tilgjengelig for folk flest. Eller man kan ta del i gjøremål som hjelper de som ikke har det så godt rundt oss på forskjellig vis.

Uansett er fritidsaktiviteter en god måte å møte folk man ellers ikke ville blitt kjent med, samtidig som man gir litt variasjon og mening til student-hverdagen.