Folkehøyskoler i Norge

March 15, 2014

Folkehøyskoler varierer fra land til land, og her i Norge er organiseringen og pedagogikken basert på teoriene til den danske pedagogen Nikolai Grundtvig. Det finnes hele 47 folkehøyskoler uten religiøs tilknytning, og 30 kristne folkehøyskoler i Norge.

For mange er et år på folkehøyskole en veldig positiv opplevelse. Her foregår læringen uten pugging og eksamener, man får heller kunnskap om interesseområdet sitt gjennom samarbeid og samtale mellom lærer og elev. Det at man bor på internat er også en flott og sosial opplevelse for elevene. Så hvis du vil ha et år der du utvikler deg som menneske og der du lærer ferdigheter du kan benytte deg av resten av livet er folkehøyskole noe for deg!